Om Baumann Advokatfirma AS

Halvkropp.jpg
Baumann Advokatfirma AS bistår privatpersoner og små og store bedrifter i Sogn og Fjordane og nasjonalt. Firmaet bistår også offentlige virksomheter og organer. Bistand ytes i hovedsakelig sivilrettslige saker.

Firmaets spesialområder er juridiske vergemål, arverett, familierett, personvern, prosedyre og tvisteløsning, immaterialrett og IT-rett, avtalerett og avtaleforhandlinger, fast eiendoms rettsforhold, erstatningsrett (herunder pasientskade- og voldsoffererstatning) og kjøpsrett. Firmaet bistår også med offentlige anskaffelser og gjennomfører eiendomssalg som megler og trygt eiendomsoppgjør. Spør etter firmaets oppgjørspakker. 

Ved å velge Baumann Advokatfirma AS vil du få tett og personlig oppfølgning av en samvittighetsfull og effektiv advokat til konkurransedyktige priser.

Firmaets erfaring er at advokatbistand tidlig i situasjoner som har eller kan få et rettslig tilsnitt, for eksempel forhandling og inngåelse av avtaler eller utarbeidelse av samboeravtaler og testamenter, reduserer risikoen betraktelig for tvister senere.

 

Baumann Advokatfirma AS har tillatelse til å drive advokatvirksomhet fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Advokaten er medlem av Advokatforeningen, og har obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret. Det er også stilt særskilt sikkerhet for eiendomsmegling. Sikkerhetsstillelsen er tegnet gjennom Advokatforeningens samarbeidspart. Firmaet arbeider i samsvar med regler for god advokatskikk. Det er registrert i Enhetsregisteret og Merverdiavgiftsregisteret.

 

Det finnes en klageordning for advokattjenester, den såkalte disiplinærordningen. Mer informasjon om denne finnes i firmaets alminnelige oppdragsbekreftelse.

Advokater har taushetsplikt for de opplysninger som gis i saken, med de få unntak som følger av loven (for eksempel hvitvaskingsloven). Personopplysninger som fremkommer i saken vil bli behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven.